"Nikka"Pure Malt Whisky Taketsuru / "Nikka"竹鶴 威士忌 / "ニッカ"竹鶴 ピュアモルト ウイスキー

"Nikka"Pure Malt Whisky Taketsuru / "Nikka"竹鶴 威士忌 / "ニッカ"竹鶴 ピュアモルト ウイスキー

  • HK$780.00

Only 12 left!

Packing : 700ml / Bt


We Also Recommend